DANH MỤC DỊCH VỤ
Bảo vệ mục tiêu cố định
Bảo vệ Cao ốc, Văn phòng
Bảo vệ sự kiện
Bảo vệ VIP
Bảo vệ Bệnh viện
Bảo vệ trường học
Áp tải hàng hóa
Bảo vệ Công trường
Chuyên về An toàn lao động - Công ty Tư vấn Bình Minh BMC
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

 -   Xây dựng hồ sơ pháp lý an toàn lao động cho các doanh nghiệp, công trường xây dựng.

-    Xây dựng biện pháp thi công đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh lao động cho các doanh 

     nghiệp, công trường xây dựng.

-    Tư vấn và đánh giá tác động môi trường cho các doanh nghiệp, công trường xây dựng.

-    Xây dựng hệ thống xử lý chất thải.

-    Vận chuyển và xử lý chất thải rắn độc hại.

-    Huấn luyện an toàn lao động - vệ sinh lao động cho các doanh nghiệp, 

     công trường xây dựng.

-    Kiểm định thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.

-    Cung cấp cán bộ giám sát ATLĐ.

-    Thi công hàng rào bảo vệ công trường.

-     Lắp đặt hệ giáo ngoài, lưới hứng bảo vệ công trình.

-     Dịch vụ vệ sinh môi trường.

-     Cung cấp phương tiện bảo vệ cá nhân.

THÔNG TIN GIAO DỊCH

Công Ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ Bình Minh BMC

Binh Minh BMC Guard Sevices Company

Địa chỉ : 7C12 Hà Huy Giáp, Lô Số 4, Khu Nhà Ở Nam Long, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp. HCM

Address : 7C12 Ha Huy Giap, Lot 4, Nam Long Residential Area, Thanh Loc Ward, 12 District, HCM City

Tel : 028.37010202  

Fax : 028.37010201

 

Văn phòng đại diện tại tỉnh Bình Dương

Representative Office in Binh Duong

Địa chỉ : Khu Phố Đông Tân, TT Dĩ An, H. Dĩ An, Bình Dương

Address : Dong Tan Quarter, Di An St., Di An Ward, Binh Duong Province

Tel : 028.37010202  

Fax : 028.37010201

CÔNG TY LIÊN KẾT

Công Ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Bình Minh BMC

Binh Minh BMC Guard Sevices Company

Địa chỉ : 7C12 Hà Huy Giáp, Lô Số 4, Khu Nhà Ở Nam Long, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp. HCM

Address : 7C12 Ha Huy Giap, Lot 4, Nam Long Residential Area, Thanh Loc Ward, 12 District, HCM City
Tel : 028.37010202  Fax : 028.37010201

Copyright (c) 2012 baovebinhminhbmc.com
Online: 10
Lượt: 403068